Clochers & Lieux de culte : Sài Gòn - Việt Nam


chùa Bà Mariamman - Quận 1 Sri Thenday Yutthapani - Quận 1 Subramaniam swamy - Quận 1
chùa Bà Mariamman - Quận 1 Sri Thenday Yutthapani - Quận 1
Thánh An Tôn - Quận 1 Cha-Tam Cha-Tam Nghĩa Hoà - Tân Bình
Thánh An Tôn - Quận 1 - nhà thờ Xom Chiêu Phú Hạnh / Chúa Ba Ngôi tô ðình Quan Thê Âm
Tân Sa Châu Tân Phuoc nhà thờ Xom Chiêu nhà thờ Chi Hoà - Tân Bình
nhà thờ Huyên Si Đức Bà Hòa Bình - Quận 1 nhà thờ Chi Hoà - Tân Bình
Nam Hải - Quận 8 Thanh Minh thiền viện

Hội Thánh Báp Tít Ân Điển
- Phú Nhuận
Thánh đường Cơ Đốc Phục Lâm
- Phú Nhuận
Tân Ðinh - Quận 3
nhà thờ Ðức Bà Jamiyah Islamic mosque -
Phú Nhuận
Chợ Quán nhà thờ Ky Ðông
- nhà thờ Ðức Bà
Cho Quán - - -
nhà thờ Huyện Sĩ nhà thờ Ngã Sáu xx7 xx1
xx2 nhà thờ Ngã Sáu - xx3
xx4 Thánh đường Cơ Đốc Phục Lâm
- Phú Nhuận
nhà thờ Kỳ Đồng chùa Pháp Hoa
- Thủ Thiêm - Thủ Thiêm -
- Thủ Thiêm Mông Triệu ( Assomption ) - quân 8
Phụng Sơn Tự - Quận 1 nhà thờ Vĩnh Hội - Quận 4 Mông Triệu - Quận 8
Tân Chí Linh - Tân Bình nhà thờ ( cũ ) Truyền Tin đền Thánh Giuse - Tân Bình
Tân Chí Linh - Tân Bình nhà thờ ( cũ ) Truyền Tin đền Thánh Giuse - Tân Bình
gác chuông cũ nhà thờ Fatima Bình Triêu - Thủ Đức nhà thờ Fatima Bình Triêu - Thủ Đức
Hội Thánh Tin Lành - Thủ Đức Giáng Sinh - Thủ Đức Thủ Đức - Thủ Đức Fatima Bình Triêu - Thủ Đức Châu Bình - Thủ Đức
Hội Thánh Tin Lành - Thủ Đức Giáng Sinh - Thủ Đức Thủ Đức - Thủ Đức Thánh Phanxicô Chiểu - Thủ Đức Châu Bình - Thủ Đức
Tống Viết Bường - Quận 10 ( nhà thờ mới ) Thánh Phaolô Tống Viết Bường - Quận 10 Đan viên Biển Đức Thiên Phước -
Thủ Đức
Bénédictines de Sainte Bathilde /
Đan viện Biển Đức nữ - Thủ đức
- Tân Bình - - Nghĩa Hoà - Tân Bình

Nam Hòa - Tân Bình Lộc Hưng - Tân Bình Ða Minh 3 Chuông - Tân Bình nhà nguyện Đức Mẹ Mân Côi - Tân Bình nhà nguyện Mân Côi / Chí Hòa - Tân Bình
Nam Hòa - Tân Bình Lộc Hưng - Tân Bình Mẫu Tâm - Tân Bình Sao Mai - Tân Bình Thánh Mẫu / Sao Mai - Tân Bình
Thánh Phêrô Thi - Tân Bình Hàng Xanh - Bình Thạnh Xây Dựng - Tân Bình Sao Mai - Tân Bình
Bình Lợi - Bình Thạnh Thị Nghè - Bình Thạnh Hàng Xanh - Bình Thạnh Xây Dựng - Tân Bình nhà thờ Gia Gia Định - Bình Thạnh
Thị Nghè - Bình Thạnh Phú Nhuận - Phú Nhuận nhà thờ Gia Định - Bình Thạnh
Hòa Hưng - Quận 10 Phát Diệm - Phú Nhuận Bùi Phát - Quận 3
Hòa Hưng - Quận 10 Bến Càt - Gò Vấp Bùi Phát - Quận 3
Bến Hải - Gò Vấp Bến Càt - Gò Vấp nhà thờ Hanh Thông Tây - Gò Vấp Thánh Giu Se - Gò Vấp
Bến Hải - Gò Vấp nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi - Gò Vấp nhà thờ Gò Vấp - Gò Vấp Thánh Giuse - Gò Vấp
nhà thờ Hanh Thông Tây - Gò Vấp - - - Xóm Thuốc - Gò Vấp
- - - - Xóm Thuốc - Gò Vấp

Thánh thất Cao Đài Sài Gòn - Quân 5 - - - -
Thánh thất Cao Đài Sài Gòn - Quân 5 - - Thánh thất Cao Đài Bình Khánh - Huyện Cần Giờ

Xá Lơi - Quận 3 - - -
Xá Lơi - Quận 3 -
Vĩnh Nghiêm - Quận 3
ancienne Wat Chantaransay - Quận 3 ancienne Wat Chantaransay - Quận 3 -
Thái Nguyên - Quận 2 / Bình Trưng Tây An Lạc - Quận 1 Vạn Hạnh - Tân Bình Xá Lơi - Quận 3
Thái Nguyên - Quận 2 Diệu Giác - Quận 2 / Bình An Lâm Tế - Quận 1
Việt Nam Quốc Tự - Quân 10
Quang Hương - Quận 1 Long Hoa - Quận 7 / Phú Mỹ - -
Giác Lâm - Quận Tân Bình - - chùa Minh Hương / Phuoc An Hoi Quan - Quận 5
Giác Lâm - Quận Tân Bình - -
Phổ Quang - Quận Tân Bình -
Phù Châu Miếu / Miếu nổi - Gò Vấp
Phù Châu Miếu - Gò Vấp - - - -
Như Lai - Gò Vấp Hải Đức - Phú Nhuận Đại Giác - Phú Nhuận Quan Âm Tu Viện - Phú Nhuận
Vạn Thọ - Quân 1 Huệ Nghiêm - Quân 2 / An Phú Thiên Hậu - Quân 7 / Tân Thuận Tây
Đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo - Quân 1 / Tân Định

Last updated : Wed, 12 Jan 2022 18:55:26 +0100