Pagodes et Temples


Allemagne
Viên GiácHanoverNiedersachsenDE
Belgique
Hoa NghiêmBruxelles--BE
Linh SơnSaint-Gilles--BE
Bhoutan
Gangtey Monastery Bhoutan
Canada
Chine
Tian Tan BuddhaHong KongCN
文庙 / wenmiao Shanghai / HuangpuCN
Yùfó Chán Sì / 玉佛禅寺Shanghai--CN
Hánshān Sì / 寒山寺SuzhouJiangsuCN
Ruiguang Suzhou Jiangsu CN
Qingyang Gong / 青羊宫ChengduSichuanCN
Yuewang Temple / 岳王庙HangzhouZhejiangCN
(à identifier) CN
Corée
Dong Am SaJeju--KR
Yak Chun SaJeju--KR
États-Unis d'Amérique
Ðúc ViênSan JoseCAUSA
Bảo QuangSanta AnaCAUSA
Giác HoàngWashingtonDCUSA
Byodo-InKaneoheHIUSA
Quang Chiếu ( thiền viện )EvermanTXUSA
Hương ĐạoFort WorthTXUSA
Bouddhist Tzu Chi / 佛教慈濟HoustonTXUSA
Sikh National Center GurudwaraHoustonTXUSA
France
Japan
Laos
Malaisie
Kek Lok Si / 极乐寺Air HitamPulau PinangMY
Ganesh TempleBatu CavesSelangorMY
Cheng Hoon TengMelaka--MY
Île Maurice
temple hindou----MU
Sagar Shiv MandirPoste de Flacq--MU
Soopramanien ( temple tamil )St Julien d Hotman--MU
Myanmar
Shwenandaw Monastery Mandalay MM
Gawdawpalin Old Pagan MM
Thambuddhe Pagoda Monywa Sagaing MM
ShwedagonYangon--MM
Philippines
Kuang Kong TempleManilaManilaPH
Manila Buddha Temple / 普陀寺Manila / TondoManilaPH
Seng Guan Temple / 信願寺     Manila / TondoManilaPH
Thiên Thượng Thánh MẫuBinondo ManilaPH
Wisdom Park   Quezon City ManilaPH
Royaume-Uni
Fo Guang Shan / 伦敦 佛光山London--UK
Linh SơnLondon--UK
Singapore
Sri Lanka
Raja MahaDambullaLK
Buddha Tooth Relic TempleKandyLK
AAAAAAALK
Suisse
Fo Guang Shan / 佛光山GenèveGECH
Taïwan
Xuan Zang Temple Nantou / Yuchi--TW
Wen Wu / Nhật Nguỵệt Đàm Văn Võ miếu Nantou / Sun Moon Lake--TW
Ming sheng gong / Minh thánh cungNew Taipei City / JiufenTW
Fu Chenghuang ( ? )Taipeh / Tùng Sơn--TW
Songshan Ciyou / Từ Hựu cungTaipeh / Tùng Sơn--TW
Longshan Manka / Long Sơn tựTaipeh / Mạnh Giáp--TW
XXXTaipeh ( ? )--TW
Thailande
Việt Nam

Last updated : Sun, 24 Dec 2023 06:59:33 +0100