Clochers & Lieux de culte : chùa - Viêt Nam


chùa Bái Đính - Ninh Bình / Gia Viễn
Bích Vân Thiền Tự - Sa Pa
chùa Linh Ứng - Đà Nẵng / Sơn Trà / Bãi Bụt
chùa Bà - Châu Đốc đình thần Thắng Tam - Vũng Tàu chùa Linh Ứng - Đà Nẵng / Bà Nà -
Linh Ẩn - Nam Ban / Lâm Hà / Lâm Đồng
Linh Ẩn - Nam Ban Linh Phước - Đà Lạt Linh Phước - Đà Lạt
Pháp Quang Tự - Phú Quốc Vĩnh Tràng - Mỹ Tho Linh Phước - Đà Lạt Linh Phước - Đà Lạt
thiền viện Thường Chiếu - Long Thành / Phước Thái -
ni viện Nguyên Không - Lâm Đồng / Đức Trọng - - -
chùa Thiên Mụ - Huế - tháp Phước Duyên - Huế
chùa Thích Ca Phật Đài - Vũng Tàu chùa Từ Quang - Vũng Tàu
chùa Thích Ca Phật Đài - Vũng Tàu chùa Hộ Pháp - Vũng Tàu
Phổ Đà Quan Âm - Vũng Tàu - chùa Từ Quang - Vũng Tàu
chùa Liên Trì - Vũng Tàu chùa Liên Trì - Vũng Tàu - -
Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm - Vũng Tàu / Tân Thành -
tịnh xá Ngọc Hải - Long Hải - -
Thánh thất Cao Đài - Cat Lai ( ??? ) -

Last updated : Wed, 12 Jan 2022 18:55:26 +0100