Quan Thế Âm Bồ Tát


 
 
 
pagode / chùa Tôn Thạnh ( tổ đình ) Cần Giuộc / Ấp Thanh Ba Long An VN 7-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:32 +0200