Clochers & Lieux de culte


nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh Phú Mỹ / huyện Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu VN 9-2-2018 TKS

nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh Phú Mỹ / huyện Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu VN 20-2-2019 ???

Last updated : Thu, 28 Oct 2021 23:19:39 +0200