Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Thánh đường Giáo xứ Saint-François-Xavier Huế Thừa Thiên VN 12-3-2010

église paroissiale / nhà thờ giáo xứ Thánh Phanxicô Xavie Huế Thừa Thiên VN 13-2-2020 FrançoisR

Last updated : Wed, 13 Oct 2021 01:30:50 +0200