Clochers & Lieux de culte


nhà thờ / église An Thới / Ki Tô Vua / Christ-Roi Phú Quốc / An Thới Kiên Giang VN 20-1-2016 TKS

Last updated : Wed, 13 Oct 2021 01:30:46 +0200