Clochers & Lieux de culte


église / nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu ( Sacré-Coeur ) ( chánh toà ) Phan Thiêt Bình Thuân VN 11-11-2013 80.trandat

Last updated : Tue, 28 Sep 2021 15:42:17 +0200