Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Đức Bà Hòa Bình / 和 平 之 后 天 主 堂 Sài Gòn / Quận 1 VN 24-8-2018 xuong.p

nhà thờ Đức Bà Hòa Bình / 和 平 之 后 天 主 堂 Sài Gòn / Quận 1 VN 18-2-2019

Last updated : Tue, 26 Feb 2019 22:32:29 +0100